รวบรวมผลงานการออกแบบ
KornArch Design Architectural Services

สอบถามข้อมูล kornarch@gmail.com
กร 089-481-6742

รวบรวมผลงานการออกแบบ Kornarch Design
หมายเหตุ : ทุกภาพผลงานมีลิขสิทธิ์ไม่ได้จำหน่าย

ทุกๆ ความสำเร็จ ทุกๆ ปรากฏการณ์ ไม่ได้ยืนอยู่บนฐานของความบังเอิญ
เราชอบในความแตกต่างและเชื่อในความหลากหลายของแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม และสิ่งรอบตัว
แรงบันดาลใจจากจุดเล็กๆ นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ

อาคารชุดพักอาศัยรวม 4 ชั้นมีดาดฟ้า

อาคารชุดพักอาศัยรวม 4 ชั้นมีดาดฟ้า 
เจ้าของโครงการ คุณธารารัตน์ รัตนอัครเมธากุล 
(บริษัท ดี เซเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด)
ที่ตั้งโครงการ จ.ปทุมธานี